expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

četvrtak, 1. rujna 2016.

RAJ I PAKAO

        Koliko puta u životu smo slušali predavanja o raju i paklu, nebitno o kojoj religiji se radi...ali da li smo shvatili značenje ta dva pojma? Ko bude radio dobra djela, ići će u raj, a ko se preda zlu, ići će u pakao – to je značenje koje je rašireno po svijetu. Glavni problem je površno shvatanje ove teme kod većine. Kao i za sve ostalo, ljudi površnog shvatanja ovu temu pokušavaju dokučiti i obuhvatiti samo umom, što ih odmah u startu odvodi u pogrešnom smjeru. Kada čujemo ovu definiciju raja i pakla, um nam odmah govori da su to određene lokacije do kojih ćemo morati doći, raj ili pakao. Ljudi zaboravljaju da kada se oslobode ovoga svijeta ograničenog umom, vrijeme i prostor gube smisao i prestaju da postoje čak i kao iluzija. Što znači da ono naše shvatanje da su raj i pakao lokacije, gubi smisao također. U nastavku podsjetiću na nekoliko činjenica, koje će, nadam se, usmjeriti čitaoce ka ispravnom shvatanju ove teme, jer ipak istinu svako za sebe mora da okusi, a ne da vjeruje drugima na riječ. Za početak moramo da shvatimo da smo mi duhovna bića, to jest duše, koje su se manifestovale u ovim našim fizičkim tijelima. Ovo tijelo koje sada vidimo, koje zovemo svojim, nije prvo a mnogima neće biti ni zadnje kroz koje se naša duša odlučila manifestovati. Duša će se manifestovati iznova i iznova u novim tijelima dok god ne uspije tokom života u tom tijelu da spozna svoje istinsko biće. Ta spoznaja istinskog bića i konačno oslobađanje ovog niskog svijeta će nas odvesti u raj. Što znači da na raj gledamo kao na nivo naše svijesti koji je prerastao u potpunosti ovaj svijet našeg uma. To što smo sada u ljudskom tijelu, ne mora da znači da je svaki put do sad bilo tako u ranijim životima. Ljudski um je jedina alatka preko koje duša može da spozna sama sebe, pa nam je zbog toga to osnovni i jedini razlog zašto smo spušteni kao svijest na ovaj svijet. Mnoge duše će izgubiti bitku sa egom koji nas nastoji držati u okviru uma i to će ih odvesti na još niža stanja svijesti, a samo Bog zna kakvi još niži nivoi svijesti postoje... Ali ko god da čita ovaj tekst, to je pokazatelj da mu namjera teži pozitivnom i samo slijedeći svoje srce u svakom trenutku, ono će ga odvesti tamo odakle i potječemo.