expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

četvrtak, 22. rujna 2016.

KAKO SHVATAMO POSTOJANJE ANĐELA?

       Sa pojmom anđeli susreli smo se mnogo puta u životu, a da li smo kad pokušali stvarno sebi da pojasnimo koncept anđela? Mnogi koji su sljedbenici neke od religija vjeruju u postojanje anđela, ali ih definišu površnom metodom iz svojih svetih spisa, ne uzimajući u obzir da su ti sveti spisi simboličan govor gdje simboli upućuju na duhovne istine koje se ne mogu obuhvatiti u naš koncept riječi i slika. Iz tog površnog shvatanja dobijemo uvjerenje da su anđeli neka bića s krilima ili bez, koja ljudsko oko ne vidi osim u nekim iznimnim situacijama. Kao i u mnogim drugim slučajevima kad um pokušava objasniti duhovne koncepte, ovo je također daleko od istine. Kao prvo moramo uvijek da krenemo od činjenice da se sve dešava u nama samima i da ne postoji nešto što zovemo tamo napolju. Naše trenutno postojanje u granicama uma shvatamo kao niže stanje svijesti nego što smo bili ranije. To je pojašnjeno u svim religijama kada se govori o protjerivanju Adama (čovjeka) iz raja na Zemlju. Zemlja je u ovom slučaju simbol za granice uma i nastanak ega. Kada govorimo o anđelima, onda govorimo o visokim stanjima svijesti i djelovanja koje obuhvataju svaku dušu koja je postojala na Zemlji. Iako su ljudi trenutno na nižoj razini svijesti od anđela, ipak anđeli su tu da služe ljudima, između ostalog. Zaduženi su da ljudima odgovaraju istim vibracijama koje ljudi šalju, to jest ako smo zadovoljni, dobićemo još razloga za zadovoljstvo, ako smo despresivni i nesretni, dobićemo još razloga za takvo stanje. Za svaki zakon i silu Univerzuma zaduženi su anđeli, ali jako je bitno da ne stvaramo sebi nikakve slike u glavi o izgledu anđela jer nas to uvijek vodi u pogrešnom smjeru. Za razliku od anđela ljudi imaju slobodnu volju čak da djeluju u suprotnom smjeru od božanskog, što možemo danas i primijetiti kod većine. Drugim riječima možemo reći da su anđeli Božije alatke za Njegovu volju, a koncept Boga u granicama naših rječnika možemo objasniti kao Nad-duša svih duša i nad-duša, svih anđela i ostalih stanja svijesti. Shvatamo Ga kao vrhovno stanje svijesti u kojem je nemoguće spoznavanje samog sebe jer izvan Njega i ne postoji više ništa. Bog je jednostavno SVE ŠTO JESTE. Od Njega kreće svijest i silazi na manje nivoe, gdje svaki nivo ima svoje karakteristike i svaki nivo se sve više kristalizuje kako ide prema dolje, tako dolazeći i do ljudskog uma gdje je svijest toliko kristalizovana da nam se čini da postoji čvrsta materija, što je naravno iluzija.