expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

srijeda, 7. rujna 2016.

DA LI SMO SVJESNI INTELIGENCIJE SRCA?

       Koliko smo puta u životu bili u dilemi između savjeta srca i savjeta razuma...vjerujem – mnogo puta. U velikoj većini slučajeva ljudi poslušaju savjet razuma jer ipak smatraju da je razum taj koji posjeduje inteligenciju i zna šta je najbolje za nas. Kao što razum ima svoju logičku inteligenciju, moramo biti svjesni i inteligencije srca sa druge strane koja je mnogo, tako da kažem, snalažljivija i sposobnija od inteligencije razuma. Razum da bi došao do određeng cilja ima potrebu da sebi predoči cijeli put od početka pa sve do tog cilja i da smišlja mnoge procedure jer smatra da se samo na taj način koji je on zamislio može doći do željenog cilja. Ako samo jedna sitnica na tom putu se ne bude poklapala sa njegovim planom, on to etiketira kao neuspjelo i mnogi tu i odustanu od cilja. A na koji način djeluje srce? Moramo da znamo da je u nama samo srce povezano sa višim sebstvom, a razum je tu kao vitez koji izvršava naredbe iskrenog vladara – srca. Svi ćemo sebi priznati da su ipak želje srca te koje nas ispunjavaju kad ih dostignemo, a razum nam samo pri tom zamagljuje oči uvjeravajući nas da to nije pametno, da nije dobro proračunato i isplanirano, te da on ima bolji plan. To su naravno nagovaranja ega jer on se stalno vraća društvenim normama i nekim uhodanim stazama koje su dobro poznate, iako često vode zaobilaznim putevima, a da toga nismo ni svjesni. Srce je to koje služi kao donosilac poruka od višeg sebstva i nama prenosi te poruke u vidu osjećaja užitka i radosti. Na nama je samo da pratimo želje srca i pustimo mašti na volju... Na taj će nas način više sebstvo odvesti uvijek tamo gdje trebamo biti, srešćemo uvijek koga trebamo sresti i sve će se to odvijati nekako sinkronizovano i harmonično. Vrlo brzo ćemo stvarno osjetiti kako smo dio Univerzuma i kako On djeluje kroz nas na najbolji mogući način. Tada razum postaje ono za što je stvarno i dizajniran – naš najbolji alat za sadašnji trenutak. U mnogim religijama možemo naći gdje Bog poručuje ljudima: Imajte vjere u Mene i ja ću vam spustiti svjetlost (nur) u vaša srca pa ćete moći sami razdvajati istinu od neistine. Zbog toga poštujmo tu svjetlost i ne zamjenjujmo je s nečim što malo vrijedi.