expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

srijeda, 28. rujna 2016.

MATERIJALIZAM – NAJVEĆA PODVALA ČOVJEČANSTVU

      Da li smo se kad istinski zapitali od kud toliko zlo u ljudima, tolika pohlepa, zavist i ostali ukrasi ovog današnjeg svijeta? Pojave koje su u prošlosti bile rijetkost, te koje su bile odmah osuđivane od okoline, danas su postale opšte prihvaćene norme društva. Nažalost ljudi dopuštaju sebi iznova i iznova ponavljanje historije i od stabilnog društva stvaranje ovog destruktivnog. Uvijek kroz historiju postojali su ljudi koji su težili tome da imaju moć nad ostatkom čovječanstva, te su smišljali razne trikove i spletke kako da uspiju u tome. Naravno svi ti trikovi uvijek su se svodili na jedno – izbacivanje Boga iz ljudskih života. Zadnji takav trik koji je itekako uspio je podvala teorije materijalizma kroz koju su uspjeli u potpunosti uvjeriti ljude da su odvojeni od Boga. Uvođenje koncepta materije u temeljna uvjerenja ljudi dovelo je do toga da su čak i svjetske religije shvatane u pogrešnom smjeru. Danas kad je i tehnologija uznapredovala i dokazala da materija kao takva zapravo i ne postoji, sad je već kasno jer su ljudi potpuno odvojeni od znanja, te izučavanje i provjeravanje su ostavili naučnicima. Došli smo do tog nivoa u nauci gdje sad možemo vidjeti i sastav atoma, iako je on do prije nekoliko bio smatran kao najmanja čestica materije. Sada vidimo da se on sastoji uglavnom od praznog prostora i energije, što ujedno opovrgava svu teoriju materijalizma, te dolazimo do zaključka da je sve zapravo neki vid etera energije koja sačinjava sve. Sve što smo do sad smatrali odvojenim jedno od drugog, sada vidimo da je sve zapravo isprepleteno i čini jedno cijelo i beskonačno polje informacija. Kada smo mogli da čujemo ovakve stvari na glavnim medijama po svijetu? Iako ovo saznanje u potpunosti mijenja tok svijesti ljudi i vodi ih prema oslobođenju, nekolicina ljudi u svijetu nikad neće dozvoliti širenje ovakvih informacija jer to znači gubitak njihove moći, a moć im dajemo upravo mi sa svojim neznanjem. Kada istinski shvatimo ko smo mi i od čega smo potekli, to će nam po prvi put otvoriti oči i razbistriti um, te ćemo postati svjesni moći svakog probuđenog pojedinca. Zaista ljudi u sebi imaju skriveno blago na koje su zaboravili, a ovisni su o vještačkoj i bezvrijednoj iluziji blaga koju su im nametnuli upravo ti ljudi koji ih kontrolišu.