expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

petak, 9. rujna 2016.

ANTIKRIST – REŽISER DANAŠNJEG DOBA

      U ovom dijelu ćemo govoriti o jako osjetljivoj temi koja se tiče svih nas, pa se nadam da će doći do ispravnog shvatanja. Svaki prosvijetljeni pojedinac koji je dostigao takav nivo svijesti u kojem istovremeno postoje sadašnjost, prošlost i budućnost, kroz historiju obavijestili su ljude svog doba o Antikristu. Zbog toga skoro u svim svetim spisima, većine religija, možemo naći govor o njemu. Jedan od detaljnijih opisa Antikrista dao je ljudima Muhammed. Rekao je nešto što još niko prije njega nije: Antikrist vidi samo na lijevo oko, dok je na desno oko potpuno slijep. Također je rekao da će Antikrist boraviti na Zemlji 40 dana, a od toga jedan dan će mu biti kao godina, jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmica, a ostalih 37 dana biće mu kao naši dani. Ove dvije izjave su jako važne za shvatanje Antikrista danas. Kao i uvijek većina na ove izjave gleda bukvalno i pokušava shvatiti doslovce, ali ako znamo da ove izjave nisu došle sa razine uma, nego sa mnogo više razine svijesti, onda znamo da su riječi korištene samo kao pokazatelji prema istini, a ne kao istina sama. U drugoj izjavi vidimo da Antikristova prva 3 dana neće biti kao naša, nego mnogo duža, što znači da mu se svijest još neće kristalizirati u ovu našu fizičku realnost nego će djelovati sa viših nivoa svijesti kao ukupna svijest većine populacije. Kao što vidimo na kraju ćemo ga moći vidjeti i kao čovjeka tih 37 dana, ali prvo dok sve bude spremno za njega. Kako protumačiti da će biti slijep na desno oko, a gledaće samo kroz lijevo? Ako znamo da nam je lijeva strana mozga zadužena za logiku, racio, proračune i slično...dok nam je desna strana mozga zadužena za intuiciju, osjećaje i suštinu... i naravno ako znamo da je lijevo oko simbol vanjštine i formalnosti, a desno oko simbol unutarnjeg viđenja i suštine, onda nam je jasno šta znači to da će biti slijep na desno oko. Kao što vidimo, ona njegova prva 3 dana već odavno traju i prisutan je kao ukupna svijest većine populacije, što se da primijetiti u velikim tehnološkim dostignućima, dovođenja izgleda svega do savršenstva, sve je unapred proračunato...to jest na lijevo oko vidimo kao populacija savršeno, dok sa druge strane vidimo toliko ubistava, samoubistava, depresije, nezadovoljstva, nedostatak ljubavi, gubitak suštine svega...što je pokazatelj potpunog sljepila na desno oko. Naravno da uvijek postoje pojedinci čija je svjetlost jača od tame hiljada uspavanih pojedinaca i dok god takvi postoje svjetlost se neće ugasiti. Sekunda gledanja na desno oko, vrijednija je od hiljadu godina gledanja na lijevo.