expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

utorak, 5. srpnja 2016.

AKTIVIRAJMO DESNU STRANU MOZGA

            U ovom dijelu ćemo se pozabaviti najzanimljivijim dijelom našeg organizma – mozgom. Svi znamo da se mozak sastoji od lijeve i desne polovine što čine cjelinu izgledom sličnu jezgri oraha. Sama pomisao na to da je mozak organ koji je zadužen baš za svaku našu interpretaciju ovog svijeta, čini ovu temu jako zanimljivom za izučavanje. Naime svaki dio mozga je zadužen za svoju dužnost, pa tako lijeva strana mozga je ona koja se bavi logikom, analitikom i racionalnim zaključivanjem, dok desna strana je zadužena za osjećaje, intuiciju, predosjećaje i sl. U današnjem vremenu možemo primijetiti da je lijeva strana mozga jako razvijena i dovedena skoro do savršenstva, tako da sve proračunavamo, svaki minus i plus moraju biti sagledani, unaprijed sve mora biti isplanirano do zadnjeg detalja i tako... Toliko smo se posvetili karakteristikama lijeve strane mozga da smo skoro dopustili da nam desna strana služi samo za popunjavanja ostatka lobanje. Desnu stranu mozga smo ostavili skroz u zadnjem planu jer smatramo da nas  njene karakteristike samo spriječavaju u gomilanju što više materijalnog oko sebe. Kome treba osjećaj za pomoći čovjeku u nevolji kad ćemo se u tom slučaju morati odvojiti od toga što ćemu mu dati... To je razmišljanje većine ljudi danas. Iako im desna strana mozga aktivira osjećaj da trebaju da pomognu čovjeku u nevolji, oni taj osjećaj jednostavno ignoriraju i smatraju da moraju se baviti bitnijim stvarima kako bi još više umnožili ono što posjeduju. Druga stvar koju ignorišemo kod desne strane mozga je intuicija, koja bi nam bila od ogromne pomoći samo da obraćamo pažnju na nju, jer nam upravo intuicija dolazi iz viših sfera. To je onaj osjećaj kada kažemo da nas srce vuče nečemu iako kako god sračunamo to nam se ne isplati. Naravno mi dajemo prednost opet lijevoj strani mozga i njegovom proračunu, zanemarujući intuiciju iako bi nas ona odvela baš do onog što je potrebno kao hrana našoj duši. 


U islamu je na zanimljiv način opisana ova tematika kada se spominje Antihrist. Rečeno je kada dođe doba Antihrista, on će vidjeti na lijevo oko ali će mu desno bili bolesno i unakaženo. Kao i što vidimo danas to simbolično doba Antihrista je već odavno tu jer lijevom stranom vidimo super, dok nam je desna strana dosta zakržljala. A sam naziv Antihrist je i dobio po tome jer je skroz suprotnost Hrista koji je živio, tako da kažemo, po DESNOJ strani. Ako već mislimo da tako dobro vidimo samo lijevim okom, zamislite tek kako ćemo vidjeti kada pogledamo sa oba oka.