expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

srijeda, 29. lipnja 2016.

IDEJE – GDJE NASTAJU

            U ovom dijelu ćemo govoriti o jako bitnoj temi; govorićemo o idejama, gdje nastaju i za koga nastaju... Današnje novo doba nas od malih nogu počinje već učiti da sve ideje i projekte začinje naš mozak ili um, što nas već u startu odvodi u pogrešnom smjeru. Ovaj sadašnji sistem koji je u potpunosti materijalistički, naravno da će tvrditi da sve ideje tvori mozak jer današnja nauka odbacuje sve što se tiče duhovnosti, a razlog tome je taj što se duhovnost ne može spoznati s naših pet osjetila niti se može na neki način izmjeriti. Iako čak po naučnom principu ako zađemo dublje u tu materiju, na nivo atoma, vidimo da se zapravo sve sastoji od energije a ne od nekih čvrstih tvari, a samo nam naše tijelo na čelu sa umom daje iluziju da sve oko nas ima neku čvrstoću. Dakle, od kud dolaze sve ideje koje onda sprovodimo u djela? U početku ćemo reći jednu šokantnu istinu koja će neke razočarati a neke osloboditi ogromnog tereta. NAŠ MOZAK NIJE TVORAC BAŠ NI JEDNE IDEJE. Dobro ste pročitali, baš ni jedne. Mozak nije dizajniran za to da začinje ideje nego da ih PRIMA. Viši nivo sebstva, onaj koji je svjedok akcijama uma, je nivo koji ZAČINJE ideje. Znači da pojasnimo: Više sebstvo ZAČINJE ideje, fizički mozak PRIMA ideje i na kraju fizički um OPAŽA ideje. Ovo bi trebalo da je veliko olakšanje za nas...jer možemo prestati da mislimo da smo mi zaduženi da tvorimo ideje, to nije naš posao. Pustimo naš um da radi svoj posao, a to je da opaža, a ne da začinje ideje. Relacija između našeg uma i našeg višeg sebstva može da bude jako moćna ako dozvolimo tu relaciju i pustimo da svak svoj posao radi. Vezu između uma i višeg sebstva možemo da uporedimo sa dva blizanca, jedan je na vrhu planine a drugi u dolini ispod planine, s tim da je više sebstvo ovaj na vrhu. Više sebstvo vidi širu sliku situacije i njegov posao je da javlja umu šta mu je iduće činiti jer um vidi samo malo ispred sebe u dolini. Da napomenemo da više sebstvo ne miješamo sa višim nivoima kao što su ukupna duša i sveti duh (ruh na arapskom). Dakle posao uma je samo da gleda trenutnu situaciju ispred sebe i sluša više sebstvo šta dalje. Mnogi će se upitati sad a na koji način komuniciraju više sebstvo i um. Više sebstvo šalje vibracije uživanja koje naš um prima, tj u ovom trenutku šta bi mi donijelo najviši stepen uživanja? Recimo ako su nam u ovom trenutku opcije: gledati TV, šetati po prirodi ili posjetiti prijatelja...odaberemo onu opciju koja nam daje najveći stepen uživanja. Tako recimo ako smo odabrali šetnju prirodom, radimo to dok nam ne dodje neka druga opcija koja nam u tom trenutku pričinjava veće uživanje. I tako sve dalje, primijetićete kako nas život vodi da budemo baš na pravom mjestu u pravo vrijeme. Znači da ponovimo: Naš je zadatak da postupamo najbolje što možemo samo u sadašnjem trenutku, ovisno o situaciji i okolini a planiranje ostavimo našem višem sebstvu jer je za to dizajniran.