expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

srijeda, 30. studenoga 2016.

INTUICIJA - PROZOR U BUDUĆNOST

     Doba velikih proračuna i planiranja u cilju da slučajno ne iskrsne ni jedna jedina sitnica koja prethodno nije uračunata u plan i program života - to je ukratko opis ovog sadašnjeg doba i sadašnjeg načina života ogromne većine ljudi. Budući da takav način razmišljanja iziskuje iz ljudi ogroman napor i fokusiranje koncentracije na veliki broj frontova odjednom, svjedoci smo pucanju po šavovima u velikom broju slučajeva u ljudskoj psihi. Ako se upitamo zašto je rezultat takvog života koban, odgovor je vrlo jednostavan - pogrešno poredani prioriteti. U današnjem dobu velikih tehnoloških dostignuća ljudi žive u uvjerenju da je fizički um vrhonaravan u svijetu, te da ne postoji nešto što um ne može da spozna. Takvim uvjerenjem došli su do zaključka da je zapravo naš fizički um začetnik svih ideja. To ih je naravno povuklo još dublje u zabludu. Međutim kada se okrenemo traženju izvora svih ideja, možemo spoznati da naš fizički um, kao takav, samo OPAŽA prethodno začete ideje sa nekih viših nivoa naše svijesti koje su izvan domašaja našeg uma.

 


Iako je ova činjenica toliko očita i znanstveno dokučiva za dokazati, ljudi vole da žive u iluziji da su oni na komandnoj poziciji u baš svakoj situaciji u životu, to jest, njihov fizički um. Na taj način što tjeraju svoj fizički um da radi nešto za šta nije dizajniran (začetak ideje), zapravo nanose štetu sami sebi, te privlače neželjene događaje i dalje svojim nezadovoljstvom kada im plan ne uspije. Znači ako je naš mozak samo prijemnik, viši nivo naše svijesti, kojeg ćemo nazvati VIŠE JA, je onda predajnik ideja.

 


Više ja je povezano sa univerzalnom svijesti koja je izvan ograničenja vremena i prostora, te na taj način vidi ono što naš um ne može (kao npr budućnost). Glavni od načina komunikacije između višeg sebstva i našeg uma je putem INTUICIJE. Savršeno moćan alat, koji svako od nas ima, koristimo izuzetno malo ili nikako, a razlog tome je upravo naša iluzija i smiješan ponos. Intuicija je najuzvišenija misao u datom trenutku, popraćena najvišim stepenom radosti i užitka, koju mi najčešće zanemarujemo iz prostog razloga - mislimo da  je nemoguće ili jako teško da se ostvari. Kroz godine zanemarivanja intuicije i odbijanja božanskih ponuda na taj način, potpuno postajemo slijepi i gluhi za takve poruke. Sve što je potrebno da se ponovo povežemo sa našim višim sebstvom je da se izignemo iznad ponosa i budemo otvoreni za sve mogućnosti, ma koliko nam izgledale nemoguće ili smiješno. Vjerujmo da je moguće i sve će biti moguće!