expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

četvrtak, 27. listopada 2016.

UZROCI I POSLJEDICE

      Koliko puta u životu smo se pitali zašto se nešto dešava baš nama, da li je moglo biti drugačije, na koji način se dešava to što se dešava i pitanja slična tome? Problem shvatanja ovakvih stvari leži u našoj površnoj percepciji svijeta i našem slijepom vjerovanju površnim naukama koje svoja istraživanja vrše samo na nivou posljedica. Današnja nauka koja djeluje samo na nivou fizičkog uma i ovog našeg pojavnog svijeta potpuno je odsječena od uzroka svih dešavanja. Da bi mogli ispravno shvatiti relaciju uzrok – posljedica, moramo da znamo da je ovaj naš svijet, kojeg zovemo materijalni, tek krajnji rezultat djelovanja svih duhovnih nivoa, što znači da je ovaj materijalni univerzum u potpunosti samo POSLJEDICA. Drugim riječima rečeno ovaj svijet je samo refleksija duhovnih nivoa, to jest, sve što vidimo u ovom svijetu ima svoj korjen u duhovnoj sferi. Tokom shvatanja ovakvih tema bitna stvar je da ostanemo fokusirani na to da sve što spominjem se dešava upravo u nama samima i sve nam je dostupno upravo sad i ovdje. Uzroke nema potrebe tražiti u ovom našem fizičkom svijetu jer je sve što nazivamo fizička stvarnost samo posljedica, a čak i ta fizička stvarnost je samo u nama, a ne mi u njoj. Kao primjer uzroka i posljedice možemo navesti gradnju kuće – da bi kuća bila sagrađena mora postojati prvo misao o gradnji i detaljan plan gradnje. Prema tome vidimo da je sagrađena kuća tek posljedica čiji je uzrok bila naša misao koja se kroz niži duhovni nivo (u ovom slučaju detaljan plan gradnje) kristalizovala u našu fizičku stvarnost. Na isti način funkcioniše baš svaki naš pokret, čak i najmanji tipa namještanja u stolici dok čitamo ovo – prvo se javi osjećaj neugodnosti u trenutnoj situaciji, nakon toga se javi misao o traženju nove ugodnije situacije, te onda razmatranje načina promjene situacije, da bi se na kraju pomjerili i bilo nam ugodnije. Sav ovaj ovaj proces se odvija u nama svake sekunde a da toga nismo ni svjesni, bilo da se radi o takvoj sitnici kao što je namještanje u stolici ili da se radi o ratu između dva naroda.

 


Nadam se da ću kroz ovaj post usmjeriti čitatelje na shvatanje uzroka svih naših djelovanja i ujedno kako djelovati na uzrok da bi fizička stvarnost morala biti ljepša jer ne bi imala drugog izbora nego reflektovati svoj korjen u duhovnoj sferi. Mnogi će se upitati koji je prvi i ultimativni uzrok svega do čega možemo shvatanjem doći i do čega ne možemo...To je oduvijek bila bezuslovna ljubav koja kreće od Boga koji obuhvata sve duhovne i fizičke nivoe, a njena suprotnost nije mržnja nego STRAH. Zbog toga neka nam uvijek uzrok i polazna tačka bude bezuslovna ljubav, bez straha za fizičku stvarnost jer neće imati drugog izbora nego da se manifestuje onako kako osjećamo i čvrsto vjerujemo.