expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

ponedjeljak, 8. kolovoza 2016.

MUDAR UČITELJ POKAZUJE GDJE DA GLEDAMO, A NE ŠTA DA VIDIMO

          Trenutno živimo u takvom dobu u kojem nas bombarduju informacijama sa svih strana putem medija, društvenih mreža, TV programa, interneta i ostalog. Prosječnom čovjeku jako je teško spoznati istinu kada se osloni samo na prethodno nabrojane opcije. U školama nam govore šta da mislimo, ono što su njima rekli da nam kažu i ni po koju cijenu ne smiju da izlaze izvan okvira plana i programa. Onaj ko što prije nauči te informacije kojima nas oni pune biva nazivan obrazovan čovjek. Mnoge stvari iz tog takozvanog obrazovnog sistema smo toliko ukorijenili u svoj um da nam se čini da su nam ta uvjerenja urođena, iako ih nikad nismo proispitali da bi sami sebe uvjerili u njihovu ispravnost. Ljudima je dovoljna izjava: NAUČNO JE DOKAZANO, da bi oni nakon toga bili apsolutno uvjereni da je to istina i da bi žestoko branili svoje stavove na osnovu toga. Oni koji se odluče da razmisle o takvim stvarima i proispitaju istinitost tih naučnih izjava, bivaju ismijavani zbog same sumnje u tu istinitost. Naravno da je svakome potreban neki, tako reći, mentor koji će ga uputiti prema istini. Tu opet nalazimo mnoge ljude koji pod imenom duhovnog vođe promoviraju neku vrstu politike i traže u svemu svoju korist. Kako onda prepoznati osobu kojoj možemo vjerovati? U tome i jest problem, jer nije pametno slijepo vjerovati baš nikome kako god da se on predstavljao. Čak i izjave vrhovnih duhovnih vođa kao što su bili Isus, Muhammed, Mojsije i ostalih, morale su da dođu do srca ljudi, tj da ljudi istinski shvate njihove poruke i sami iskuse to o čemu su oni govorili. Moramo da shvatimo da smo svi na razini djeteta što se tiče znanja i da uvijek učimo, koliko god mislili da znamo. Razlika između istinskog učitelja i ostalih je ta što on zna da je na razini djeteta i zbog toga se ne uzdiže nad ostalima nadmeno. Ljudi osjete pozitivnu energiju u okruženju takvih učitelja jer nema zlobnih ciljeva iza njihovih riječi i akcija. Možemo reći da nam nešto u nama govori da im možemo vjerovati, nešto iznad uma... Takvi učitelji znaju da istinu ne mogu uhvatiti u okvire pojmova ili slika, tako da oni koriste riječi samo da nam pokažu gdje da pogledamo ili gdje da poslušamo, ne govoreći pri tom šta ćemo tamo naći.