expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

srijeda, 24. kolovoza 2016.

DA LI SHVATAMO VEZU IZMEĐU SUDBINE I SLOBODNE VOLJE?

       U skoro svim religijama i učenjima raznih duhovnih vođa možemo naći pojmove sudbina i slobodna volja. Mnogi ostanu zbunjeni pri pokušaju da shvate relaciju između ova dva pojma jer na prvi pogled čini se kao da jedan pojam poništava drugi, to jest da je nemoguće postojanje oba istovremeno. Drugim riječima rečeno nemoguće je da nam je sve predodređeno, a istovremeno da imamo slobodnu volju. Ovo je samo jedna od mnogih tema koje pokušavamo obuhvatiti našim umom, a ona nadilazi naš um. Zbog toga pokušaćemo da pojasnimo relaciju sudbina – slobodna volja poređenjem sa padom lista sa stabla. List dok pada sa stabla ima slobodnu volju raditi akrobacije kakve hoće ali svejedno će završiti na zemlji. Moramo da shvatimo da sve što se događa u ovom našem svijetu ima korjene u višim sferama i zbog toga osviješteni ljudi ovaj naš svijet shvataju samo kao simbole ili pokazatelje na to šta je pisac htio reći. Čovjek je spušten na ovaj nivo svijesti gdje je ograničen umom ako se oslanja samo na svojih 5 opipljivih osjetila, da bi se jednom mogao izdići iznad uma kako bi spoznao svoj iskon. Budući da je sav ovaj svijet u granicama uma, naravno da moramo igrati po pravilima uma bar dok smo u njemu. Ako znamo da je um dizajniran samo da zna kako se nešto DOGODILO, a ne kako se nešto DOGAĐA, to nam govori da je na nama samo da djelujemo što bolje u ovom sad trenutku slijedeći naš osjećaj užitka, jer upravo taj osjećaj nam govori koji je korak idući za nas sudbina zamislila. S tim biramo da svoju volju uskladimo sa sudbinom jer ipak naši viši nivoi svijesti vide daleko šire od našeg uma. Naravno da možemo izabrati da se ne slažemo sa sudbinom i stavimo naš um na komandnu poziciju, što vidimo da su mnogi danas i uradili, pa pogledajte sami gdje ih je to odvelo. Problem shvatanje sudbine je u tome što mnogi ne znaju sebi definirati zapravo sudbinu. Mnogi odbacuju sudbinu jer im to govori kao da oni nisu u kontroli svog života, a pri tom nisu svjesni kada se prepuste sudbini, ne prepuštaju se nikome drugom nego svojoj višoj razini svijesti koja vidi mnogo mnogo dalje od samog uma koji djeluje kao vozač automobila u tamnoj i kišovitoj noći. Što znači da njegov posao nije vidjeti cijeli put od početka do kraja, nego da svu pažnju usmjeri ispred sebe.